Απάντηση επί δημοσιεύσεως σχετικά με την μεταφορά ανεμογεννητριών

Σε απάντηση της από 18 Ιουλίου 2021 ανυπόγραφης Ανάρτησης σε τοπική ιστοσελίδα, σχετικά με την καθ’ όλα νόμιμη μεταφορά των ανεμογεννητριών της εταιρείας μας στην θέση εγκατάστασής τους, στην οποία περιλαμβάνονται υπαινιγμοί, απρεπή σχόλια, αναλήθειες κλπ, Διευκρινίζουμε τα εξής:

Πρώτον, δεν θα κλείσει ο δρόμος από την Αγία Μαρίνα μέχρι τους Μύλους Υστερνίων, όπως εσφαλμένα αναφέρει η ανάρτηση.

Δεύτερον, υπενθυμίζουμε, ότι δεν χρειάστηκε να κλείσει ο δρόμος ούτε κατά την προηγούμενη και δυσκολότερη φάση της μεταφοράς, όταν τα οχήματα κινήθηκαν στο λιμάνι και στην συνέχεια στο παλιό και στενό οδικό δίκτυο, το οποίο διέρχεται δια μέσου των χωριών.
Θα ήταν παράλογο να έκλεινε τώρα που απομένει μικρότερο τμήμα διαδρομής, και μάλιστα σε φαρδύτερο και καλύτερο δρόμο!

Τρίτον, καμία όχληση δεν θα υπάρξει, και πολύ περισσότερο δεν θα προκληθεί οιαδήποτε όχληση σε βάρος του τουρισμού.
Ακριβώς, για να εξασφαλισθεί, ότι δεν θα υπάρξει όχληση των συμπολιτών μας, η διέλευση των οχημάτων επελέγη να γίνει ξημερώματα, που η κίνηση των υπολοίπων οχημάτων είναι σχεδόν μηδενική. Απόδειξη του γεγονότος αυτού είναι, ότι και στην προηγούμενη φάση της μεταφοράς δεν υπήρξε όχληση, καθόσον τα οχήματα κινήθηκαν υποδειγματικά, με κάποιους από τους πλέον έμπειρους χειριστές στην Ελλάδα.
Τυχόν συνάντηση με άλλο διερχόμενο όχημα σε στενό σημείο της διαδρομής, διευθετείται όπως συμβαίνει σε συνήθεις καθημερινές περιπτώσεις.
Άλλωστε η μεταφορά σύμφωνα με τον νόμο, γίνεται υπό την επίβλεψη και τις οδηγίες των αστυνομικών αρχών.

Τέταρτον, υπενθυμίζεται οτι, φορτία ίδιου, αλλά και πολύ μεγαλύτερου βάρους κινούνται ανέκαθεν στους δρόμους της Τήνου, χωρίς ποτέ εξ όσων γνωρίζουμε, να έχει υπάρξει ενόχληση και να αναρτώνται αντίστοιχα δημοσιεύματα.

Στις αναφορές του δημοσιεύματος στη νομιμότητα της εταιρείας, υπενθυμίζουμε ότι έχει δικαιωθεί από όλα τα δικαστήρια.

Όσον αφορά την «παράνομη αποθήκευση» (!) των ανεμογεννητριών στον χώρο του μαρμαράδικου στην Αγία Μαρίνα, πρόκειται για ιστορία παραλογισμού, που όμως είναι εκτός αντικειμένου της παρούσας ανάρτησης.