ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΕΠΕ

Η εταιρεία «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΕΠΕ», είναι μια μικρή τοπική εταιρεία των Κυκλάδων, που δραστηριοποιείται στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες πηγές και κυρίως την Αιολική ενέργεια, με άλλα λόγια στην παραγωγή «ανανεώσιμης πράσινης ενέργειας». Η ίδρυση της εταιρείας έγινε  στην Κέα (Τζιά), οπού είναι και η έδρα της.

Δραστηριοποιείται για σειρά ετών στο αντικείμενο αυτό, έχοντας ήδη σε λειτουργία ανεμογεννήτρια στην Αγία Μαρίνα της Τήνου και σε εξέλιξη εγκατάσταση νέου μικρού αιολικού πάρκου στην θέση Πράσσα της Τήνου.

Όραμα της εταιρείας, των προσώπων της και ιδιαίτερα του βασικού μετόχου, διαχειριστή και ιδρυτή της, είναι να συμβάλλει στην εξελισσόμενη και επιβεβλημένη μετάβαση του ηλεκτρικού δικτύου των νησιών μας στην ανανεώσιμη ενέργεια, με τέτοιο τρόπο που οι τοπικές κοινωνίες να ωφεληθούν τα μέγιστα. Η ενέργεια που θα καταναλώνεται να είναι από την αξιοποίηση των ίδιων των φυσικών πόρων των νησιών μας με προτεραιότητα στον άνεμο, με πολλαπλά οφέλη για την τοπική κοινωνία και το περιβάλλον. Στα περισσότερα από τα νησιά μας, υπάρχουν οι προϋποθέσεις για να γίνει αυτό δεδομένης της ύπαρξης κατάλληλου αιολικού δυναμικού.

Τα οφέλη από αυτό θα είναι πολλαπλά και εντοπίζονται κυρίως σε όφελος από την χρήση ή την εκμετάλλευση της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας, όφελος από την ανάπτυξη φιλικού προς το περιβάλλον τουρισμού, όφελος από την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας, όφελος μέσω  αποτροπής εγκατάστασης μεγάλων Αιολικών πάρκων, κ.α.

Επίσης, το θέμα είναι πιο επίκαιρο από ποτέ καθώς σε πολλά νησιά των Κυκλάδων, κατόπιν της ηλεκτρικής διασύνδεσής τους με το εθνικό ηλεκτρικό δίκτυο, πρόκειται να γίνει ο διαμοιρασμός της διαθέσιμης χωρητικότητας του δικτύου, σχετικά με τις ανανεώσιμες μορφές ενέργειας (ΑΠΕ). Στη φάση αυτή οι μικρές εταιρείες και οι τοπικές κοινωνίες θα πρέπει να είναι έτοιμες να δηλώσουν το  παρόν.

Πρέπει λοιπόν γρήγορα να γίνει αντιληπτό πως αυτοί που πρέπει να εκμεταλλευθούν αυτό το «φυσικό ανεξάντλητο αγαθό» είναι οι τοπικές κοινωνίες, μέσω μικρών τοπικών εταιρειών, η ενεργειακών κοινοτήτων, πριν ο χώρος αυτός περάσει στα χέρια μεγάλων και μάλιστα ξένων εταιρειών, πριν κατακλυστούν από υπερμεγέθη αιολικά πάρκα δυσανάλογα μεγάλα για τα δεδομένα του τόπου μας και των νησιών μας, και πριν χαθεί οριστικά η ευκαιρία. Το οφείλουμε αυτό σε μας και στα παιδιά μας.