Παραγωγή Αιολικής ενέργειας στην Ευρώπη

Στους ακλολουθους συνδέσμους, μπορούμε να βλέπουμε σε καθημερινή βάση, στοιχεία από την παραγωγή Αιολικής ενέργειας στην Ευρώπη.

Είναι εμφανές, οτι χώρες όπως η Δανία, η Γερμανία, αλλά και η Ιρλανδία, παράγουν πολύ μεγάλο μέρος της ενέργειας που χρειάζονται, από τον άνεμο, σε κάποιες δε περιπτώσεις υπερκαλύπτουν τις ανάγκες τους!

Δυστυχώς η χώρα μας, βρίσκεται αρκετά χαμηλά ακόμη…

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Συνολικό ποσοστό ενέργειας και λίστα με το ποσοστό και την παραγωγή στις πρώτες 10 χώρες:
https://windeurope.org/about-wind/daily-wind/
Όταν μεταβείτε στην σελίδα αυτή:
1. αν θέλετε, επιλέξτε κάτω δεξιά, να ενημερώνεστε με καθημερινά στοιχεία παραγωγής.
2. περάστε με το ποντίκι πάνω από κάθε χώρα για να δείτε ποσοστά ημερήσιας παραγωγής.

20 πρώτες χώρες:
https://windeurope.org/about-wind/daily-wind/top-countries

Ευρώπη:
https://windeurope.org/about-wind/daily-wind/electricity-mix

Σύμβουλή: επιλέξτε μόνοι σας διαφορετικές χώρες και δώστε προσοχή στο “μείγμα ενέργειας” της κάθε χώρας!

Δανία: Εντυπωσιακή!!! Παράδειγμα για όλους!!!
https://windeurope.org/about-wind/daily-wind/electricity-mix?utf8=%E2%9C%93&areas=DK&commit=Apply+filters

Γερμανία: Πολύ μεγάλα ποσοστά!!!
https://windeurope.org/about-wind/daily-wind/electricity-mix?utf8=%E2%9C%93&areas=DK%2CDE&commit=Apply+filters

Ιρλανδία: Επίσης πολύ καλά!
https://windeurope.org/about-wind/daily-wind/electricity-mix?utf8=%E2%9C%93&areas=IE&commit=Apply+filters

Ελλάδα: Όχι καλά. Άν και έχουμε πολύ καλό αιολικό δυναμικό, έχουμε πολύ δρόμο ακόμη…
https://windeurope.org/about-wind/daily-wind/electricity-mix?utf8=%E2%9C%93&areas=GR&commit=Apply+filters