ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ ΑΠΟ 24-04-2020 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΓΩΝΑ ΔΗΜΟΥ ΤΗΝΟΥ και της κας ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ

Η εταιρεία μας έχει επιδείξει επί μακρόν μεγάλη ανοχή σε δυσφημιστικές, υβριστικές, ενίοτε και απειλητικές σε βάρος της εκφράσεις, κατά

Read more