ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ ΑΠΟ 24-04-2020 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΓΩΝΑ ΔΗΜΟΥ ΤΗΝΟΥ και της κας ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ

Η εταιρεία μας έχει επιδείξει επί μακρόν μεγάλη ανοχή σε δυσφημιστικές, υβριστικές, ενίοτε και απειλητικές σε βάρος της εκφράσεις, κατά την ενάσκηση νομίμων δικαιωμάτων της, σχετικά με το μικρής κλίμακας Αιολικό Πάρκο της στη Θέση «ΠΡΑΣΣΑ – ΚΑΜΠΟΣ ΠΟΛΕΜΟΥ», όπως και στην παρούσα φάση, οπου ενώ δεν υπάρχει καμία απαγόρευση και ενώ γίνονται εργασίες κανονικά σε όλα σχεδόν τα εν εξελίξει έργα -με κάποια μάλιστα από αυτά είναι πολλαπλασίου μεγέθους και με πολυμελή συνεργεία ακόμη και στο κέντρο της πόλης- εγκαλείται και καθυβρίζεται η εταιρεία μας γιατί εκτέλεσε εργασίες στο δικό της με μόνο τρείς εργαζόμενους σε υπαίθριο χώρο και σε απομακρυσμένο σημείο!!!

Αντιπαρερχόμαστε για μια ακόμη φορά τις απρεπείς εκφράσεις εις βάρος της εταιρείας μας, όπως αυτές αποτυπώνονται στο από 24-04-2020 δελτίο τύπου της δημοτικής επιτροπής αγώνα ενάντια στις ανεμογεννήτριες, καθώς και σε ανάρτηση της κας Δεληγιάννη και τούτο, όχι γιατί αδυνατούμε να απαντήσουμε, αλλά επειδή πρωτίστως πιστεύουμε στην ευπρέπεια του Δημοσίου Λόγου.

Θυμίζουμε στα μέλη της επιτροπής αγώνα, ότι η εταιρεία μας έχει αποδείξει τον σεβασμό της στην τοπική κοινωνία εμπράκτως, καθώς το πρώτο βήμα για την αδειοδότηση του έργου, ήταν η λήψη της γνώμης της τοπικής κοινωνίας. Τούτο έγινε με θεσμικό τρόπο, καθώς η εταιρεία μας προ της αδειοδότησης του έργου, απευθύνθηκε στους εκλεγμένους εκπροσώπους της τοπικής κοινωνίας, δηλαδή το δημοτικό συμβούλιο το οποίο και ενημέρωσε. Το τότε δημοτικό συμβούλιο εκφράστηκε ΟΜΟΦΩΝΑ ΘΕΤΙΚΑ για το συγκεκριμένο έργο. Το ίδιο, ΟΜΟΦΩΝΑ ΘΕΤΙΚΑ εκφράστηκε και το τότε Νομαρχιακό Συμβούλιο.

Η εταιρεία μας, ως τοπική μικρή εταιρεία, σέβεται το περιβάλλον των νησιών μας, έχοντας ήδη δηλώσει ότι η επιβεβλημένη ενεργειακή μετάβαση προς τις καθαρές πηγές ενέργειας, πρέπει να γίνει κατά προτίμηση από μικρά έργα που να βρίσκονται σε αντιστοιχία με το νησιωτικό ευαίσθητο περιβάλλον. Αυτό άλλωστε υποστήριζε και το δημοτικό συμβούλιο και για αυτόν τον λόγο έδωσε την σύμφωνη γνώμη του ομόφωνα στο δικό μας έργο, ενώ αντίθετα αρνήθηκε σε άλλα μεγαλύτερα.

Διερωτώμεθα δε, αν η επιτροπή αγώνα είναι σε θέση να υποδείξει πως θα ήθελε να παράγεται η ενέργεια που καταναλώνει το νησί μας, αν δεν θέλει να παράγεται από αέρα;
Μήπως από κάποιο πυρηνικό εργοστάσιο;
Μήπως από καύση λιγνίτη;
Μήπως από καύση εισαγόμενων καυσίμων;

Απευθυνόμενοι, λοιπόν, στην Επιτροπή Αγώνα:
Την Καλούμε να αντιμετωπίσει το έργο μας στην πραγματική του διάσταση, καθόσον πρόκειται περί ενός μικρού (μόλις 1,8MW) αιολικού έργου, το οποίο θα συμβάλλει στην ενεργειακή αυτονομία της Τήνου παράγοντας με περιβαλλοντικά φιλικό και κλιματικά ουδέτερο τρόπο, μέρος της ενέργειας που καταναλώνει το νησί. Το έργο αυτό δεν επιβαρύνει το περιβάλλον, καθώς δεν είναι ορατό από κανένα οικισμό ή άλλο σημείο ενδιαφέροντος της Τήνου και χρησιμοποιεί μόνο υφιστάμενες υποδομές του νησιού (δρόμους, ηλεκτρικά δίκτυα κλπ…),

Την προτρέπουμε, να επαναπροσδιορίσει τους στόχους της προς παραγωγικές κατευθύνσεις, όπως η εξασφάλιση μέσω της εκμετάλλευσης του αιολικού δυναμικού της Τήνου φτηνού ρεύματος για την τοπική κοινωνία. Διαβεβαιώνουμε δε -όπως επανειλημμένα έχουμε δηλώσει- ότι στο θέμα αυτό θα έχει την αμέριστη στήριξη και συμβολή μας.

Επιπροσθέτως, θέλουμε να σταθούμε στα χτεσινά θλιβερά γεγονότα (της 04-05-2020), κατά την συνέχιση των εργασιών σκυροδέτησης των θεμελίων των ανεμογεννητριών του έργου μας. Οι μπετονιέρες που κατευθύνονταν στο πάρκο, ήρθαν αντιμέτωπες με ομάδα διαδηλωτών, η οποία για ακόμα μία φορά, δρώντας έκνομα, διέκοψε την κυκλοφορία και παρεμπόδισε με αυτόν τον τρόπο τη διέλευσή τους στην πορεία τους προς το γήπεδο εγκατάστασης. Συνεπεία τούτων, το μεταφερόμενο σκυρόδεμα καταστράφηκε, η σκυροδέτηση αναβλήθηκε και η εταιρεία μας για μία ακόμη φορά υπέστη σημαντική οικονομική ζημία, η οποία έγκειται στην καθυστέρηση που προκαλείται στην περάτωση του έργου, την καταστροφή του μπετόν κλπ.

Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό τέτοιες πρακτικές παρεμπόδισης των εργασιών ολοκλήρωσης ενός καθ’ όλα νόμιμου έργου, δεν μπορεί να γίνονται αποδεκτές επί μακρόν από την εταιρεία μας, καθόσον θέτουν σε κίνδυνο την ίδια την εταιρεία, η οποία για να προστατευτεί βρίσκεται στην δυσάρεστη αλλά αναγκαία θέση να απαιτήσει με κάθε νόμιμο μέσο την αποζημίωσή της από τις τεράστιες οικονομικές ζημίες -τις οποίες παντελώς άδικα υφίσταται– στρεφόμενη κατά παντός συμμετέχοντος προσώπου στις παράνομες αυτές ενέργειες. Συνεπακόλουθα δε, θα αναζητηθεί και η ποινική ευθύνη και καταδίκη όσων την βλάπτουν.