Δελτίο Τύπου | 24 Δεκεμβρίου 2019

Όπως έχουμε ήδη αναφέρει και σε προγενέστερες αναρτήσεις μας, η έγκριση και η εγκατάσταση του πάρκου της εταιρείας μας στην θέση “Πράσσα” της Τήνου, λειτούργησε και λειτουργεί αποτρεπτικά στην εγκατάσταση υπερμεγεθών (πολλαπλασίου μεγέθους) αιολικών πάρκων στην περιοχή.

Η παραπάνω εικόνα είναι χάρτης της περιοχής από τη σελίδα της ΡΑΕ (Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας).

Σε αυτήν, με πράσσινο χρώμα, φαίνεται το πάρκο της εταιρείας μας, το οποίο αποτελείται από 3 ανεμογεννήτριες (τις μικρότερες διαθεσιμές της αγοράς).

Με κόκκινο χρώμα απεικονίζονται δύο μεγάλα πάρκα στην περιοχή που δεν αδειοδοτήθηκαν ποτέ. Πληροφοριακά, το ένα από τα πάρκα αυτά θα περιελάμβανε 30 ανεμογεννήτριες και το άλλο 21 ανεμογεννήτριες.

Η παραπάνω εικόνα λοιπόν κάνει φανερό το ρόλο που έχει παίξει Η ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΜΑΣ, ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΟΠΟΙΑΣ ΔΕΝ ΘΑ ΓΕΜΙΣΕΙ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ Η ΚΟΡΥΦΟΓΡΑΜΜΗ, αποδεικνύοντας έτσι τα όσα έχουμε αναφέρει.

******************************************************

Σε απάντηση ανάρτησης ΆΛΛΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Η ΟΠΟΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΑΚΟΒΟΥΛΑ ΠΑΡΑΠΟΙΕΙ ΤΑ ΛΕΓΟΜΕΝΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΛΗΡΟΦΟΡΕΙ, διευκρινίζουμε τα ακόλουθα:

Τα εμφανιζόμενα στον χάρτη κόκκινα υπερμεγέθη πάρκα που δεν αδειοδοτήθηκαν, αποτελούν αιτήσεις που ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΚΗ ΜΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΞΙΟΛΟΓΗΘΗΚΑΝ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ.

Όπως γίνεται αντιληπτό από μια απλή και μόνο παρατήρηση του χάρτη, το δικό μας πάρκο (με πράσινο χρώμα) και άλλο πάρκο (με κόκκινο χρώμα) ΑΛΛΗΛΟΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ.
Επομένως, και όπως προστάζει στοιχειώδης λογική, δεν θα ήταν δυνατόν να αδειοθοτηθούν και τα δύο!!!

Σύμφωνα λοιπόν με τα παραπάνω –αλλά και την κοινή λογική- ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΟΤΙ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΘΗΚΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΜΑΣ ΠΑΡΚΟ, ΑΠΟ ΜΟΝΟ ΤΟΥ ΑΠΕΤΡΕΨΕ ΤΗΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΕΚΑΠΛΑΣΙΟΥ ΣΕ ΜΕΓΕΘΟΣ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΜΕ 30 ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ (που περιγράφεται με κόκκινο χρώμα).

Επίσης, δεν ισχυριστήκαμε οτι δεν μπορούν να αδειοδοτηθούν κάποιες ακόμη ανεμογεννήτριες, αλλά ΟΤΙ Η ΥΠΑΡΞΗ ΤΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΑΥΤΗ, ΑΠΟΤΡΕΠΕΙ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΕΡΜΕΓΕΘΟΥΣ ΠΑΡΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΟΓΡΑΜΜΗ, που είναι και το ζητούμενο!

Για περισσότερες πληροφορίες, στην ιστοσελίδα της ΡΑΕ: http://www.rae.gr/geo/