ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΤΗΝΟΥ

Αυτή τη στιγμή, ενόσω η Ελλάδα -όπως και οι περισσότερες χώρες του κόσμου- δοκιμάζεται από μια πρωτοφανή κρίση λόγω της πανδημίας του Κορωνοϊού και άνθρωποι χάνουν την ζωή τους, τίποτα δεν είναι σημαντικότερο για όλους μας, από την υγεία στην Τήνο, την Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Εξ αυτού του λόγου, όπως και πάντοτε, η εταιρεία μας τηρεί απαρέγκλιτα και με απόλυτο σεβασμό στη νομιμότητα, τα επιβληθέντα μέτρα.

Την ίδια όμως στιγμή και για μία ακόμη φορά, ο κ. Δήμαρχος Τήνου, με την από 19-3-2020 ανάρτησή του στο διαδίκτυο στοχοποιεί την εταιρεία μας, με προφανή σκοπό να καθυστερήσει την υλοποίηση του έργου.

Η στοχοποίηση αυτή θέτει σε κίνδυνο την εταιρεία μας, τους μετόχους της και τις οικογένειές τους, παράλληλα δε μας παρουσιάζει ως «ανθρώπους που ενδιαφέρονται αποκλειστικά μόνο για το κέρδος αλλά και ανθρώπους που δεν αντιλαμβάνονται πραγματικά ποια είναι η σημερινή συγκυρία».
Απαντούμε: επί σειρά ετών η εταιρεία μας ζημιώνεται από έναν ανοίκειο και παράνομο πόλεμο της επένδυσής της, κατά παράβαση λογικής, νομίμων αδειών, δικαστικών αποφάσεων και εντολών των Αρχών.

Ο κ. Δήμαρχος (του ίδιου Δήμου που πρωτύτερα συναίνεσε ομόφωνα στην  αδειοδότηση του μικρού αιολικού πάρκου της εταιρείας μας στην θέση Πράσσα της Τήνου), αναφερόμενος και πάλι στην εταιρεία μας, ομιλεί περί «αυτοεξευτελισμού και περί της παραβίασης κάθε έννοιας ηθικής».
Απαντούμε: Προφανώς και ΔΕΝ αυτοεξευτελίζεται αυτός, ο οποίος σέβεται τις δικαστικές αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας και των Πολιτικών Δικαστηρίων. Πως χαρακτηρίζεται όμως αυτός, ο οποίος δεν συμμορφώνεται με αυτές, όταν μάλιστα είναι και θεσμικός παράγων; Πως χαρακτηρίζεται αυτός, ο οποίος καταγγέλλει αυτούς που τήρησαν και τηρούν το γράμμα και την ουσία του νόμου, που κατέχουν όλες τις απαραίτητες άδειες και που έχουν δικαιωθεί επανειλημμένα;

Ομιλεί για «κοινές αρχές και αξίες που διαφυλάσσουν την κοινωνική συνοχή».
Απαντούμε: Η κοινωνική συνοχή διαφυλάσσεται από τις κοινές αρχές και αξίες, αλλά κριτής είναι η Δικαιοσύνη και εφαρμοστής οι Αρχές, από τις οποίες έχει κριθεί επανειλημμένα, ότι η εταιρεία μας ευρίσκεται από την πλευρά της νομιμότητας.

Ας δούμε, λοιπόν, την πραγματικότητα:
Με τα όσα ισχύουν αυτή τη στιγμή και όπως καθένας μπορεί να διαπιστώσει, οι εργασίες στα έργα που είναι σε εξέλιξη, συνεχίζονται κανονικά, είτε αυτά είναι απλές οικοδομές είτε κάποιο μεγαλύτερο έργο. Επίσης απ’ όσο γνωρίζουμε, δεν έχει διαταχθεί από τις αρχές αναστολή των οικοδομικών εργασιών, ώστε να εγκαλείται εκ προοιμίου και προκαταβολικά η εταιρεία μας!

Παραλείπεται δε το γεγονός, ότι οι εργασίες στο έργο μας έχουν διακοπεί με σειρά έκνομων ενεργειών, κατά παράβαση της νομιμότητας και κατάλυση της έννομης τάξης.

Παράλληλα η εταιρεία μας -της οποίας το έργο έχει χαρακτήρα κοινής ωφελείας και διέπεται από ειδικό καθεστώς αδειοδότησης με στενά χρονοδιαγράμματα υλοποίησης- στα πλαίσια σεβασμού της νομιμότητας και των οδηγιών που δίδονται από τις αρχές της χώρας μας, παρακολουθεί με προσοχή την κατάσταση και πορεύεται με γνώμονα την νομιμότητα, όπως κάνει πάντα άλλωστε.

Τονίζουμε δε οτι:

  • Η παρούσα συγκυρία δεν μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο εκμεταλλεύσεως από θεσμικούς παράγοντες, των οποίων η προτεραιότητα θεσμικά και ουσιαστικά είναι η διαφύλαξη  Δημόσιας Υγείας και ανθρωπίνων ζωών.
  • Η παρούσα συγκυρία απαιτεί από όλους -με προεξάρχοντες τους φορείς εξουσίας- την τήρηση της νομιμότητας, όπως αυτή εκφράζεται από την Ελληνική Κυβέρνηση, τις Αρχές και τα Δικαστήρια, και όχι βεβαίως μέσω αναρτήσεων στο Διαδίκτυο και της πρόκλησης εντυπώσεων. 

Κατόπιν των ανωτέρω, είναι ΑΞΙΑ ΑΠΟΡΙΑΣ, ΑΚΑΤΑΝΟΗΤΗ και ΑΔΙΚΗ η στάση του κ. Δημάρχου, που στοχοποιεί αυτό το μικρό αιολικό πάρκο, το οποίο μάλιστα ο ίδιος ο Δήμος έχει εγκρίνει.