ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΗ

Στην παρούσα ανάρτηση θα θέλαμε να δώσουμε μια σύντομη εικόνα του μεγέθους των διαθέσιμων και εγκαθιστούμενων ανεμογεννητριών, ειδικότερα όμως αυτών που εγκαθίστανται από την εταιρία μας στην θέση «Πράσσα» της Τήνου, ήτοι των 3 ανεμογεννητριών Enercon Ε-44. Ο συγκεκριμένος τύπος ανεμογεννήτριας, επιλέχτηκε παρά το αυξημένο του κόστος, καθώς είναι η ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ, εξασφαλίζοντας έτσι πως ελαχιστοποιείται η όποια πιθανή περιβαλλοντική όχληση.

Φωτορεαλιστική σύγκριση ανεμογεννητριών


Στην εικόνα εντός του πλαισίου, βλέπουμε τον υπό εγκατάστασιν τύπο ανεμογεννήτριας Ε-44 (ύψος πλήμνης 45m) σε σύγκριση με την ανεμογεννήτρια στην Αγία Μαρίνα Τήνου (ύψος πλήμνης 37m).

Ταυτοχρόνως βλέπουμε ενδεικτικά δύο μεγαλύτερους τύπους ανεμογεννητριών που συναντώνται σε μεγαλύτερες εγκαταστάσεις, ήτοι:

-Enercon E-82: Ο συγκεκριμένος τύπος συναντάται σε πολλές εγκαταστάσεις (υπάρχουσες και σε εξέλιξη) και διατίθεται με ύψος πλήμνης 59 / 69 / 78 / 84 / 85 / 98 / 108 / 138 μέτρα. Στην εικόνα έχει αποτυπωθεί με ύψος πλήμνης 85m. Ανεμογεννήτριες που κυμαίνονται στα μεγέθη της Ε-82, συναντάμε σε υπό αδειοδότησιν πάρκα, όπως και σε αυτά που αφορούν την Τήνο.

-Enercon E-147: Ο συγκεκριμένος τύπος εγκαθίσταται ήδη σε χώρες του εξωτερικού και σύντομα αναμένεται να αρχίσει να εγκαθίσταται και στην Ελλάδα. Διατίθεται με ύψος πλήμνης 126 / 132 / 143 / 155 μέτρα. Στην εικόνα έχει αποτυπωθεί με ύψος πλήμνης 140m.

Οι τύποι Ε-82 και Ε-147 επιλέχτηκαν ενδεικτικά με σκοπό να καταδείξουν την μεγάλη διαφορά μεγέθους των δικών μας ανεμογεννητριών σε σχέση με αυτές που εγκαθίστανται συνήθως στα άλλα μεγαλύτερα αιολικά πάρκα. Οι κατασκευάστριες εταιρείες ανεμογεννητριών προσφέρουν ποικίλα ύψη ανά μοντέλο για να εξυπηρετήσουν διαφορετικές ανάγκες.

Ο τύπος ανεμογεννήτριας Ε-44 που εγκαθίσταται στα “Πράσσα”, είναι η μικρότερη εμπορικά διαθέσιμη ανεμογεννήτρια και μάλιστα στην χαμηλότερη έκδοσή της.

Όπως γίνεται αντιληπτό οι νέες ανεμογεννήτριες στα Πράσσα, είναι ελαφρά μεγαλύτερες από αυτήν στην Αγία Μαρίνα (κατά 8 μέτρα), ενώ οι υπόλοιπες ανεμογεννήτριες είναι από 2,5 έως 4,5 φορές μεγαλύτερες από αυτήν στην Αγία Μαρίνα.

Η φιλοσοφία της εταιρείας μας – όπως ήδη έχει παρουσιαστεί – δεν συνάδει με μεγάλα αιολικά πάρκα και τεράστιες ανεμογεννήτριες. Πιστεύουμε σε μικρές εγκαταστάσεις από τοπικές εταιρίες που παράγουν ρεύμα για τον τόπο που βρίσκονται. Το υπό εγκατάστασιν αιολικό πάρκο στην θέση «Πράσσα», αποτελεί μια υλική έκφραση της φιλοσοφίας μας.

Για τους διαθέσιμους τύπους ανεμογεννητριών, υπάρχουν πληροφορίες στους ακόλουθους ιστότοπους:

https://www.enercon.de/en/products/
https://www.vestas.com/
http://www.nordex-online.com/en/
https://www.siemensgamesa.com/products-and-services